Św. Hildegarda

wizje
Siła wyższa

Dopiero będąc zakonnicą Hildegrda zdradziła, że już od trzeciego roku życia miewała wizje. Komunikowała się wowczas z Panem Bogiem. Była tak skromna i nieśmiała, że bała się ujawnić ten fakt.Zdecydowała się na to dopiero w wieku lat 42, kiedy była już na najwyższym stanowisku jakie mogą zajmować kobiety w Kościele.

Św. Hildegarda powiedziała, że właśnie w roku 1141 kiedy miała 42 lata zobaczyła jak rozdzierają się niebiosa i z nich wyłania się światłość. Światłość ta ogarnęła jej umysł, w sercu rozpaliła płomień ogrzewając je przyjemnym ciepłem.

Historycy jednak sugerują, że wizje Hildegardy miały charakter migrenowy. Zgadzają się z tym również neurolodzy, którzy twierdzą,że wizje wyglądają zupełnie tak samo jak obrazy widziane przez niektórych w migrenie.

Św. Hildegarda twierdzi, że podczas jednej z wizji usłyszała głos, który rozkazał spisywać jej swoje wizje. W ten sposób powstało "Scivias".

Informacja o wizjach dotarła do samego papieża Eugeniusza III. Ten z kolei nakazał kontrolę klasztoru- komisja miała potwierdzić autentyczność cudów. Św. Hildegarda uzyskała pozwolenie na rozpowszechnianie swych wizji a przy tym nakaz dalszego spisywania objawień.

I tak przeżycia wizyjne św. Hildegardy opisane są w trzech księgach: "Scito vias Domini" (Usłysz Pana), "Liber Vitae" (Księga zasług życia), i "Liber Divinorum Operum" (Księga dzieł Bożych).